Уми змінюють розуміння

photo

Вступ

Коко Шанель говорила: «Якщо жінка змінює зачіску, значить, скоро вона змінить життя». Якби це було так просто, психологи б мали набагато менше роботи.

Дійсно, ви можете змінити свій імідж, але чи це змінить вас? Ви можете змінити партнера, але чи зміниться ваше ставлення до сексу? Ви можете перейти на іншу роботу, але чи зміниться після цього ваша поведінка в робочих конфліктах?

Кожен з нас на власному досвіді переконувався, що зміна свого життя – процес складний, заплутаний, і добре б мати нитку Аріадни, що виведе нас з цього лабіринту.

Такою ниткою може стати основне твердження когнітивно-поведінкової терапії, що наше життя і самопочуття обумовлено базовими глибинними переконаннями, які ми часто навіть не усвідомлюємо. І щоб позбутися проблеми, необхідно усвідомити і змінити наші внутрішні переконання, пов’язані з нею.

Сприйняття дійсності визначено життєвим досвідом, а поведінкові реакції базуються на засвоєних стратегіях поведінки. Тобто наша деструктивна реакція на стрес – всього лише захисна реакція, вироблена у відповідь на травматичний досвід.

Когнітивно-поведінкова терапія – це метод, заснований на «переписуванні» базових переконань і коригуванні основних поведінкових реакцій.

Принципи когнітивно-поведінкової терапії

«Уми змінює розуміння, справи змінюють наше життя…» – ця цитата одного американського пастора цілком передає суть КПТ, методу, що виник в результаті інтеграції двох самостійних напрямків – поведінкової та когнітивної психотерапий.

Вважається, що основи когнітивної терапії заклав ще Сократ, який руйнував помилкові переконання шляхом діалогу. Під час розмови мудрий грек підводив людину до думки, що її установки ірраціональні. Тобто дозволяв їй побачити проблему самостійно.

Базисом когнітивного підходу психотерапії є припущення, що психологічні проблеми і розлади викликані руйнівними, нелогічними установками і переконаннями людини, а також деструктивними стереотипами її мислення, змінивши які можна вирішити ці проблеми. Поштовхом до розвитку когнітивної психотерапії послужили праці Аарона Бека 1960-х рр.

Поведінкова (або біхевіоральная) терапія відома з кінця 1950-х – початку 1960-х років. В її основі лежить ідея, що симптоми деяких психічних розладів – це результат неправильно сформованих навичок. Відповідно, метою поведінкової психотерапії є усунення небажаних поведінкових стратегій і розвиток конструктивних навичок поведінки.

Сучасна когнітивно-поведінкова психотерапія – це симбіоз когнітивної і поведінкової терапій, що допомагає пацієнтові розпізнати свої неадекватні думки і переконання, які підтримують проблему, і модифікувати їх в конструктивні і раціональні.

Доказова база

У західній психотерапії КПТ – найбільш поширена техніка, що дає позитивні результати в досить короткий термін, вона широко застосовується в клінічній практиці. Це одне з найбільш вивчених напрямків психотерапії.

За даними Всесвітньої Організації Охорони здоров’я КПТ є найбільш ефективним засобом лікування багатьох душевних розладів.

Зокрема, КПТ визначають як першу лінію терапії тривожних розладів. Її висока ефективність в усуненні фобій, залежностей, нав’язливості, обсессивно-компульсивного та посттравматичного стресового розладу була доведена.

Когнітивно-поведінкова терапія добре проявляє себе при соматоформних розладах, а серед хворих з компульсивним переїданням вона ефективніше, ніж фармакотерапія. КПТ дає чудові результати при лікуванні неврозів, депресій, панічних атак.

Що ми можемо

Наші КПТ-консультанти працюють відповідно до сучасних європейських протоколів психотерапії, адаптованих для України.

  • Ми навчимо вас навичкам самодопомоги,
  • Розповімо про когнітивну модель емоцій,
  • Навчимо відстежувати негативні автоматичні думки,
  • Покажемо, як розпізнати і модифікувати неусвідомлені деструктивні переконання, що підтримують вашу проблему,
  • Разом з нами ви разработаете нові стратегії поведінки і випробуєте їх на практиці.

Тільки саме важливе та цікаве
Підписатися на розсилку останніх статей