Публічний договір

Публічний договір-оферта на надання інформаційно-консультаційних послуг.

1.Загальні положення

1.1 Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) в особі ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР КПТ», і Замовником (фізичною або юридичною особою), який прийняв публічну пропозицію (оферту) про укладення Договору.

1.2 Відповідно до Цивільного Кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов Договору та оплати послуг за Договором, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає «Замовником», а Виконавець і Замовник спільно – «Сторонами» цього Договору оферти.

1.3 Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги (далі – Послуги), зміст і розмір оплати яких опубліковані в мережі Інтернет за адресою https://kccbt.kiev.ua/oplata-onlajn/, а порядок надання та оплати яких вказано в цьому Договорі- оферті (далі Договір).

1.4 Акцептом цієї Оферти є передоплата замовлених послуг на умовах, зазначених у цій Оферті, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.5 Здійснюючи акцепт цієї Оферти в порядку, визначеному п.1.4 цього договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цього Договору.

1.6 Приймаючи дану Оферту, Замовник, тим самим, від свого імені та від імені будь-яких інших осіб, зацікавлених в визначених даним Договором послуги, висловлює свою згоду з тим, що реальні умови не обмежують його законних прав.

2.Предмет Договору.

2.1 Предметом цього Договору є оплатне надання Замовнику консультаційних послуг у вигляді групових та індивідуальних занять.

2.2 Виконавець має право в будь-який момент змінювати дати надання послуг, час, їх вартість та умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Замовником.

2.3 Виконавець зобов’язується забезпечити для проведення консультацій приміщення, що відповідають санітарним і гігієнічним вимогам, а також оснащення, що відповідають нормам і правилам, що сприяє якісному наданню послуг.

3.Відповідальність  сторін:

3.1 Виконавець не несе відповідальності за якість роботи третіх осіб, побічно приймаючих  участь у виконанні умов цього Договору. Наприклад, провайдерів Інтернету, операторів телефонного зв’язку, платіжних систем, орендодавців і т.д.

3.2 Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору з вини третіх осіб, зазначених у пункті 3.1. У разі якщо з якої-небудь причини Виконавець не надає Послуги в термін, відповідальність Виконавця обмежується виключно наданням відповідних Послуг в нові терміни.

3.3 Виконавець не несе відповідальності за те, яким чином Замовник використовував отриману в ході надання інформаційно-консультаційних послуг інформацію і результати її використання Замовником.

3.4 Сукупна відповідальність Виконавця за Договором, за будь-яким позовом або претензії щодо Договору або його виконання, обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за даним Договором.

3.5 Виконавець зобов’язується в узгоджені Сторонами строки надавати Послуги належним чином, відповідно до умов цього Договору.

3.6 Замовник зобов’язується  дотримуватись  правил внутрішнього розпорядку Виконавця.

3.7 Всі суперечки і розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін.

4.Вартість Послуг і порядок розрахунків:

4.1 Вартість послуг Виконавця, найменування курсів і можливі способи оплати публікуються на сайті https://kccbt.kiev.ua. Вартість послуг вказується з урахуванням всіх необхідних податків.

4.2 Оплата Послуг за цим Договором здійснюється на основі стовідсоткової передоплати і в порядку встановленим цим Договором. Оплата може бути проведена Замовником частинами за умови додаткового погодження порядку проведення платежів з Виконавцем.

4.3 Виконавець не може змінювати вартість оплачених послуг для конкретного Замовника в разі, якщо той вже прийняв умови Виконавця і здійснив оплату послуг в установленому цим Договором порядку.

4.4 Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Виконавця.

4.5 Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

4.6 Послуги надаються в повному обсязі за умови їх повної оплати Замовником.

4.7 Виконавець залишає за собою право у відмові від надання Послуг у разі ненадходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.Умови  проведення і перенесення консультацій.

5.1 Замовник має право перенести індивідуальну консультацію на інший час, але не пізніше, ніж за 1 день до початку надання Послуги. При цьому Замовник зобов’язаний не менш ніж за 24 години до початку надання Послуги попередити про це Виконавця за допомогою телефонного дзвінка. В цьому випадку Послуга вважається перенесеної і проводиться в інший час.

6.Термін дії Договору.

6.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його акцепту Замовником і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. Датою акцепту є дата оплати Замовником послуг Виконавця.

6.2 Строком закінчення дії цього Договору вважається виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань в повному обсязі, згідно з цим Договором.

7.Реквізіти

ТОВ   «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР  КПТ»

01004, м.Київ, вул. Дарвіна, б. 7, офіс 3

Код : 43344565

Рахунок : 26002052731748

Рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN: UA053206490000026002052731748

Назва банку: ФIЛIЯ “РОЗРАХ.ЦЕНТР” АТ КБ”ПРИВАТБАНК”

Код Банку (МФО): 320649

Тел..  063-979-13-71

 

Повернутися