Важливість ранньої діагностики психічних розладів

«Розпізнавши хвороби прихований перебіг.

Нам майстерний медик дарує зцілення »

Абу Алі Ібн Сіна

Психічні здоров’я – це такий стан благополуччя людини, при якому вона усвідомлює власні можливості, здатна справлятися з повсякденними життєвими труднощами, може плідно працювати і приносити користь суспільству.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в даний час на планеті живе більше 450 млн осіб, які страждають тими чи іншими психічними розладами. Останнім часом ситуація щодо психічного здоров’я населення світу входить в число найбільш серйозних проблем, оскільки протягом життя проблеми психічного здоров’я виникають принаймні у кожної четвертої людини Європейського регіону, і Україна не є винятком. За даними ВООЗ, психоневрологічні розлади посідають перше місце серед хвороб населення Європи по роках прожитих з інвалідністю, що становить 36,1% від усіх хронічних захворювань.

Серйозними недоліками в профілактиці і ранньому виявленні проблем психічного здоров’я є низька поінформованість суспільства в Україні, на відміну від розвинених країн, відсутність культури звернень до лікаря відповідної спеціалізації (психіатр, психолог, психотерапевт), також існує певна стигматизація щодо людей, які мають психічні розлади або які знаходяться в стані емоційної напруги і звертаються за допомогою до відповідного фахівця, тому найчастіше такі люди змушені приховувати власні проблеми, щоб не увійти в категорії «психічно хворих» в розумінні оточуючих.

Як результат – вичікування самостійного вирішення проблеми, або тривале обстеження і пошук причини психічної кризи у фахівців суміжних спеціальностей (невролог, рефлексотерапевт і т.д.), прийом неадекватного лікування, у відчайдушних випадках звернення за допомогою до магів, екстрасенсів, чаклунів. Все це сприяє пізньому зверненню за допомогою до психіатра, коли психічне неблагополуччя людини значно погіршує якість її життя (неможливість бути повноцінним членом суспільства, активно працювати, відпочивати, будувати відносини і навіть самостійно себе обслуговувати і т.п.), а фінансові можливості вже закінчуються.

Які ранні ознаки психічних розладів?

Характерними ознаками психічного або поведінкового розладу є порушення мислення, настрою або поведінки, які виходять за рамки існуючих культурних переконань і норм. У більшості випадків ці симптоми пов’язані з пригніченим станом людини і перешкоджають виконанню ним своїх функцій.

При психічних розладах розвиваються симптоми, які помічають клієнти або їх близькі. Ці симптоми включають:

фізичні симптоми (наприклад, біль і порушення сну)
емоційні симптоми (наприклад, відчуття смутку, страху або тривоги)
когнітивні симптоми (наприклад, труднощі чіткого мислення, патологічні переконання, порушення пам’яті)
поведінкові симптоми (наприклад, агресивна поведінка, нездатність виконувати повсякденні функції, зловживання психоактивними речовинами)
перцептивні симптоми (наприклад, пацієнту здається, що він бачить або чує те, що не бачать і не чують інші люди).

Для різних розладів характерні конкретні ранні ознаки. Людям, у яких виявляються один або більше перерахованих вище симптомів, наполегливо рекомендується звертатися за професійною допомогою в разі, якщо ці симптоми стійкі, викликають в значній мірі пригнічений стан або перешкоджають виконанню повсякденних функцій.

У число проблем психічного здоров’я входять депресія, обсесивно-компульсивний розлад, зловживання психоактивними речовинами, шизофренія, розлади харчової поведінки, розумова відсталість, деменція та інші. Психічні розлади можуть розвиватися у чоловіків і жінок в будь-якому віці, незалежно від їх расової та етнічної приналежності. Незважаючи на те, що причини багатьох психічних розладів повністю не зрозумілі, вважається, що на їх розвиток впливає поєднання таких біологічних, психологічних і соціальних факторів, як стресові життєві події, складна ситуація в сім’ї, хвороби мозку, спадковість або гени.

Раннє виявлення подібних проблем і своєчасне прийняття необхідних заходів мають величезну вагомість – значно покращують прогноз і перебіг психічного розладу, підвищують ефективність лікування, знижують інвалідизацію, смертність (особливо ризик суїциду), покращують соціальну активність, а також скорочують фінансові наслідки.

Встановлення діагнозу психічного розладу, розробка подальшої тактики лікування і відновлення є виключним правом лікаря-психіатра і обов’язково є конфіденційною мірою.

Без правильної діагностики неможлива правильна терапевтична стратегія і тактика, реабілітаційні та реадаптаційних заходів. А без них неможливе правильне лікування, одужання, а отже, від них залежить доля, а нерідко і життя людини.

    Записатися на
    консультацію