Ваші результати:

Цей опитувальник складається з 21 групи тверджень. Будь ласка, уважно прочитайте кожну групутверджень і виберіть одне твердження в кожній групі, яке найкращим чином описує те,як ви себе почували протягом останнього тижня, в тому числі і сьогодні. Обведіть цифру поряд з твердженням, яке ви вибрали. Якщо кілька тверджень в групі однаково добре описують ваше стан, обведіть найбільше число для цієї групи.

Переконайтеся, що ви не вибираєте більше одного затвердження для будь-якої групи, включаючи пункт 19 (Втрата ваги)

Повернутися